Self defence tactics


Sport - Street - Reality
- využití předmětů běžné potřeby k sebeobraně

- praktická sebeobrana pro každý den a pro každého

- instruktáže praktické sebeobrany

- street defence tactics / taktika sebeobrany na ulici

- improvizované zbraně

- boj zblízka

- underground safeguard